नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन आवेदन गर्नुस

नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशक, सहायक र सहायक (सु.प्र)का लागि कृपया यहाँबाट अनलाइन आवेदन गर्नुहोस् । आवेदनका लागि अन्तिम म्याद चैत १ गते, २०७४ सालसम्म मात्र रहेको छ ।

 

आवेदनका लागि चाहिने विवरण

अनलाइन आवेदन यहाँबाट गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *